Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Την προηγούμενη Πέμπτη 12/5 κατατέθηκε στην Βουλή (για πρώτη φορά πανελληνίως !!!!!) κατόπιν ενεργειών του συλλόγου μας ερώτηση σχετικά με την πιστοποίηση των σπουδών των μαθητών μουσικών σχολείων και πλέον αναμένουμε απάντηση βάση νόμου μέσα στις επόμενες 25 ημέρες από την κατάθεσή της.
Ερώτηση για τη διαδικασία πιστοποίησης σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Παιδείας οι βουλευτές  Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής.
Αναλυτικά η Ερώτηση:
«Η πολιτική υποχρηματοδότησης και υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας, που ακολουθήθηκε από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις και συνεχίζει η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα συνολικά στη λειτουργία των σχολείων της χώρας.
Τα μουσικά σχολεία δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση δεδομένων μάλιστα και των ιδιαίτερων αναγκών τους σε αίθουσες με συγκεκριμένες προδιαγραφές, μουσικά όργανα, υποδομή και εκπαιδευτικούς.
Εκτός όμως από τα προβλήματα και τις ελλείψεις που το κάθε μουσικό σχολείο αντιμετωπίζει και που χρόνο με το χρόνο γίνονται και εντονότερα, επιπλέον πρόβλημα υπάρχει και με την πιστοποίηση σπουδών των αποφοίτων τους.
Συγκεκριμένα, η πιστοποίηση σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων, προβλέπεται ήδη από την ίδρυση τους, το 1988, όμως η διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί μόνο δύο φορές έως σήμερα.
Σύμφωνα με τον Νόμο 2158/1993, Άρθρο 8, Παράγραφο 5, "Στους απόφοιτους των μουσικών λυκείων, που διέπονται από την 3345/2-9-1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Βασιλικού διατάγματος της 11-11-1957 (ΦΕΚ 229 Α΄) "περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης".
Τα προσόντα των καθηγητών - εξεταστών των μουσικών μαθημάτων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των παραπάνω πτυχίων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Τα χορηγούμενα πτυχία είναι ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα ωδεία και τις μουσικές σχολές".
Ενώ η Γ2/7323/08-12-1997 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1233 τ. Β΄, παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τη χορήγηση των πτυχίων. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι:
"Στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων θα χορηγείται τίτλος μουσικής ειδικότητας μετά από εξετάσεις, ο οποίος θα είναι ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ) Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία - Μουσικές Σχολές).
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι.
Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν όλοι οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε./ Γραφείο Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι τις 15 Ιουλίου εκάστου έτους".
Τέλος στη Γ2/7324/08-12-1997 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1233 τ. Β΄, ανάμεσα στα άλλα προβλέπονται και οι χορηγούμενοι τίτλοι μουσικής ειδικότητας, οι οποίοι είναι:
α) Πτυχίο Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής (Ειδ. Αρμονίας)
β) Πτυχίο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής)
γ) Πτυχίο Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων.
Παρά το γεγονός ότι από την ίδρυση των Μουσικών Σχολείων, οπότε και προβλέπεται η πιστοποίηση των σπουδών των αποφοίτων τους, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Ενώ πολλά χρόνια έχουν περάσει και από το Νόμο και τις Υπουργικές Αποφάσεις, που διευκρίνιζαν ολόκληρη τη διαδικασία της πιστοποίησης, οι απόφοιτοι των μουσικών σχολείων στερούνται το δικαίωμα της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης σπουδών, καθώς αυτές ουσιαστικά δεν διεξάγονται.
Σύμφωνα με τα παραπάνω Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για την πραγματοποίηση των ετήσιων εξετάσεων πιστοποίησης σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου