Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Κατατακτήριες εξετάσεις στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του ΜΣΣ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες, που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Σερρών, πρέπει να αξιολογηθούν σε τεστ Μουσικής Αντίληψης. Για το λόγο αυτό οι κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών και μαθητριών θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για τις κατατακτήριες εξετάσεις από 02 έως 31 Μαΐου στη Γραμματεία του Μουσικού Σχολείου Σερρών. Η αξιολόγηση γίνεται από Επιτροπή, που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 30 Ιουνίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες, καλούμε όλους τους γονείς και μαθητές που ενδιαφέρονται, σε συνάντηση την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 17:45 στο Μουσικό Σχολείο Σερρών.
Για την εξοικείωση των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών στα τεστ Μουσικής Αντίληψης, θα πραγματοποιηθούν μαθήματα προετοιμασίας από καθηγητές του Μουσικού Σχολείου τις εξής μέρες :
1) Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 17:45
2) Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00
3) Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00
4) Τετάρτη 07 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00
5) Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η προτίμηση επιλογής των μουσικών οργάνων από τους μαθητές/τριες θα γίνει τον Ιούνιο την επομένη ημέρα από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Στο Μουσικό Σχολείο Σερρών διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα παραδοσιακής και κλασικής ορχήστρας. Η επιλογή του σωστού μουσικού οργάνου από τους μαθητές/τριες κρίνεται πολύ σημαντική, διότι συμβάλλει καταλυτικά στην ομαλή και ουσιαστική λειτουργία ενός Μουσικού Σχολείου.
Η σωστή επιλογή δεν ικανοποιεί μόνο την επιθυμία των μαθητών/τριων, αλλά βοηθά ουσιαστικά στην καλύτερη κατανομή των μαθητών/τριων στα ατομικά μαθήματα μουσικής καθώς και στην ουσιαστική λειτουργία των μουσικών συνόλων του σχολείου. Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούνται οι μαθητές/τριες, όταν προσέλθουν να δηλώσουν το όργανο επιλογής, να έχουν διαμορφώσει σαφή και πλήρη άποψη για όλα τα μουσικά όργανα, (γνωστά και λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό), ώστε η επιλογή τους να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους και να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.Ο Διευθυντής

Βουδούρης Γεώργιος
Φυσικός


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου