Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Σίτιση μαθητών/ριών του σχολείου μας

Ο σύλλογός μας έστειλε την παρακάτω επιστολή στον κο Δήμαρχο Σερρών και στους εκ μέρους του Δήμου αρμόδιους σχετικά με τη σίτιση των μαθητών/ριών του Μουσικού Σχολείου Σερρών:

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                                    Σέρρες  20/9/2017
ΤΟΥ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ                                         Αρ. πρωτ.  22
1ο χιλ. Σερρών-Νεοχωρίου
Τ.Κ. 62124
Πληροφορίες:  Λογοθετίδης  Κοσμάς
Τηλ: 6932411576
Email:goneismousikouserron@gmail.com
Blog:http://goneismousikouserron.blogspot.gr

ΠΡΟΣ:  Δήμο  Σερρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Μουσικό Σχολείο Σερρών, Πανελλήνια Ένωση Συλλόγων Γονέων Μουσικών και
                              Καλλιτεχνικών Σχολείων, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία Ελλάδας

      ΘΕΜΑ: Σίτιση  μαθητών Μουσικού Σχολείου Σερρών

   Με αφορμή την ολοκλήρωση του διαγωνισμού της ανάδειξης αναδόχου για την σίτιση των παιδιών μας και προτού αρχίσει η διαδικασία της παροχής των γευμάτων θα θέλαμε να σας επιστήσουμε ιδιαιτέρως την προσοχή σας  για την ποιότητα καθώς επίσης και για την ακριβή τήρηση  των  κανόνων υγιεινής από τους αναδόχους.
   Ως  Δ.Σ. του συλλόγου  γονέων αλλά κυρίως ως γονείς δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτε λιγότερο από όσα προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την σίτιση των παιδιών μας.  Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε τα περιθώρια που μας δίνει ο νόμος και να προασπίσουμε την υγεία των μαθητών. Για τον λόγο αυτό έχουμε αναθέσει στον εκπρόσωπο του συλλόγου μας στην επιτροπή παραλαβής που θα συσταθεί  να  παρακολουθεί   την διαδικασία  εκτέλεσης, να ζητά   τους προβλεπόμενους ποιοτικούς ελέγχους  και, εάν χρειαστεί, να  απευθύνεται  στα αρμόδια  ελεγκτικά όργανα .
   Είμαστε σίγουροι πως η συνεργασία σας με τον σύλλογο γονέων του Μουσικού σχολείου  θα αποτρέψει οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην διακήρυξη του διαγωνισμού σίτισης καθώς και  τα οριζόμενα από τον  ΕΦΕΤ και  θα  λειτουργήσει προς όφελος των μαθητών.
                                                                                
                                                           Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο
                    Ο  Πρόεδρος                                                                            Ο  Γραμματέας
            Λογοθετίδης  Κοσμάς                                                                  Μπόϊκος  Αθανάσιος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου